Kontakt

MK Hairdresser sp. z o.o.
30-527 Kraków ul. Nadwiślańska 11 lok. 330
tel. 12 349 08 60 (SALON)
mail: info@kesner.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000536156      REGON: 360355336     NIP: 6793106586
Kapitał zakładowy: 51 000 zł

Znajdź nas także na